top of page

Deva Donalbai*PT

 • Data de nacemento : 08/12/2022

  País: España

  Título: 

  Cor: Crema Silver Spotted

  EMS: NFO es 22

  Xenotipo: Aa dd Ii __ mcmc ww OO

 • Na cultura celta, Deva é unha deusa suprema, adorada por riba doutras divindades porque dela emanaban a vida, a purificación, a saúde e o amor.

  Deva é a deusa celta da auga, do mar, das emocións e dos sentimentos.

  Ela é quen axuda ós que antepoñen o amor a outros privilexios e ós que actúan con nobreza de corazón e que, sen renunciar a outras necesidades ou ambicións, dan máis importancia ó amor que a outra cousa.

  Tamén se encarga de axudar ós humanos a conseguir o amor, de coidalo cando o teñen, de supera-las dificultades que o frean e de recuperalo se outros conseguiron separar ós que están destinados a estar xuntos.

bottom of page